Cartel oficial/Official Poster/Cartell Oficial

  • Aquí puede ver y descargarse, el cartel oficial del “II SEMINARI INTERNACIONAL D’INVESTIGACIÓ A L’EDUCACIÓ MUSICAL” y “I CONGRÉS INTERNACIONAL DE CREATIVITAT A L’EDUCACIÓ ARTÍSTICA”

 

  • Here you can see and download, the official poster of “II SEMINARI INTERNACIONAL D’INVESTIGACIÓ A L’EDUCACIÓ MUSICAL” and “I CONGRÉS INTERNACIONAL DE CREATIVITAT A L’EDUCACIÓ ARTÍSTICA”

 

  • Açí es pot veure i descarregar,  el cartell oficial del “II SEMINARI INTERNACIONAL D’INVESTIGACIÓ A L’EDUCACIÓ MUSICAL” i “I CONGRÉS INTERNACIONAL DE CREATIVITAT A L’EDUCACIÓ ARTÍSTICA”

 

DESCARGAR CARTEL / DOWNLOAD POSTER / DESCARREGAR CARTELL